Varför min bil Stall När skiftas in Gear ?

Det finns flera skäl till varför en bil kan stanna när den läggs i växeln . Motorn behöver en viss mängd bränsle och luft när den går på tomgång och sätta bilen i växel sätter press på motorn . Detta kan orsaka fel att orsaka ett stall . Luftbortfall

tomgång luftstyrventil sprider luft i motorn när den går på tomgång . Ibland när ventilen inte fungerar korrekt eller är smutsig , är luftflödet in i motorn äventyras och kommer inte att tillåta fordonet att köras i växel .
Sensorer
< p> Sensorer berättar motorn hur mycket luft går genom motorn . Smutsiga eller underlåta sensorer kommer att skicka datorn felaktig information och detta kan leda till motorstopp .
Bromsar

bromsljusen kan dra för mycket på generatorn och göra att bilen stall. Detta är ett vanligt tecken på spänningsregulatorn , defekt generator eller en kortslutning i bromsen ledningar .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129823.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.