Var är bromsvätskebehållaren på en Ford Taurus Wagon ?

Ford Taurus bromsvätskebehållaren är en liten plasttank som lagrar bromsvätska , som rinner från huvudcylindern till bromsledningarna då bromspedalen trycks ner . Några av de återgår bromsvätska i behållaren när bromspedalen släpps upp . Taurus vagn och sedan använder identiska bromsvätskebehållare . Plats

att lokalisera Taurus bromsvätskebehållaren , stäng av motorn , öppna huven och titta in i motorrummet på förarsidan på brandväggen . Sök efter den stora , svarta luftintag kanal . Bromsvätskebehållaren är en vit genomskinlig plast tank med en svart - gängat lock ovanpå , och det ligger precis bakom och under luftkanalen .
Överväganden

tanken är genomskinlig så att du kan kontrollera nivån utan att ta av locket . Behållarens lock får endast avlägsnas för att lägga vätska . Bromsvätska är väldigt känslig för smuts , vatten eller andra föroreningar
Varningar

Undvik spill bromsvätska på färgen eller gummislangar , . Bromsvätska är frätande till vissa material . Aldrig ersätta andra vätskor för bromsvätska . Det är viktigt att upprätthålla en korrekt vätskenivån i behållaren , annars kan dina bromsar misslyckas . Fäst tanklocket ordentligt vid stängning .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129585.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.