Hur man återställer Tjänsten ljus på en BMW E36

BMW E36 använder en intern dator för att övervaka körförhållanden och bestämma när rutinmässig service behövs. När systemet har upptäckt att tjänsten behövs, är en tjänst belysta på instrumentpanelen. Efter erforderligt underhåll utförs måste tjänsten ljuset som skall återställas så att datorn kan exakt spåra intervallet tills nästa begärda tjänsten bör ske. Saker du behöver
gem eller metalltråd
Visa fler instruktioner
1

öppna huven.
2

Skruva av locket på den diagnostiska data port, placerad direkt framför motorn mot förarsidan.
3

Vrid tändningslåset till läge "II" utan att starta motorn.

4

Böj gem i ett "U"-form.
5

Sätt i ena änden av gemet i hålet märkt # 7 i data port. Sätt i den andra änden i hålet märkt # 19.
6

bort gemet efter fyra sekunder. Tjänsten ljus återställs när gemet avlägsnas.
7

tillbaka locket på den diagnostiska data port. Stäng huven. Stäng av tändningen.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129365.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.