Hur Starter på en motor fungerar

Den ursprungliga metoden för att starta förbränningsmotorer var veven , eftersom kolvarna måste flytta innan bränslet sprutas in för att starta motorn . Hand vevar var farliga och begränsade , så biltillverkarna utvecklat den elektriska startmotorn . Vrida nyckeln

När du vrider om nyckeln i ett fordon med elstart , orsakar det batteri ström för att aktivera startmotorn solenoid . Startmotorsolenoiden sluter kretsen som krävs för att dra tillräckligt med ström från batteriet för att driva startmotorn . Addera Startmotor

I samma ögonblick solenoiden aktiverar batteriet kretsen , skjuter också starter växel i läge för att stänga av svänghjulet . Den aktiverade startmotorn strömförsörjer sedan starter växel , som stänger av svänghjulet, vilket i sin tur förflyttar vevaxeln och kolvar.
Ignition

Så snart kolvarna rör sig , bränsle kan antändas för att starta förbränningsmotorer som ger makt att hålla motordelar rörelse , samt föra fordonet framåt . När motorn är igång och du släpper knappen stannar startmotorn .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129349.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.