Är New Fluid Bra för en gammal sändning ?

Medan många bilägare regelbundet har oljan bytt i sina bilar , är transmissionsolja ofta förbises . Emellertid kan ny transmissionsolja förbättra en överföring prestanda samt öka livslängden på en sändning . Syfte med
Transmission Fluid

Transmission fluider fungerar som smörjmedel för de rörliga delar inuti en överföring och som kylmedel. Då växellådsoljan rör sig genom överföring , plockar också upp metallpartiklar och andra föroreningar från transmissionen . När vätskan återgår till överföring pan , är dessa partiklar avlägsnas genom överföring filtret . Då växellådsoljan utsätts för extrem värme
effekterna av nya Transmission Fluid

kommer fluiden förlorar sina smörjande egenskaper. Gamla transmissionsolja kommer också innehålla små föroreningar från transmissionen att filtret inte kan plocka upp . Genom att ersätta vätskan , kommer överföringen att skyddas bättre mot friktion som en följd av förbättrad smörjning och avlägsna föroreningar .
Transmission Fluid Ändringsintervall

olika åsikter om hur ofta transmissionsolja behöver ändras . En bra utgångspunkt är att följa fordonets ägarhandledning rekommendationer , som kan vara så mycket som varje 100.000 miles . Men många experter rekommenderar att ändra vätskan oftare . " Popular Mechanics " rekommenderar byte av vätskan var 30.000 miles .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128402.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.