Wet Cell Definition

Wet cellen hänvisar till en speciell typ av batteri . Det är ett primärt anordning innehållande en flytande elektrolyt medium som orsakar en kemisk reaktion att inträffa , som producerar en elektrisk ström. Den våta cell är en anordning som kan användas av olika typer av utrustning . Identifiering

Wet cell kallas " våt " , eftersom dess elektrolyter - som reagerar för att producera el - är upphängd i en vätska , såsom svavelsyra . De skiljer sig från torrbatterier vars elektrolyter är inrymda i en pasta - konsistens mediet .
Typer

De två typerna av våta celler är primära våta celler , som inte kan laddas , och sekundära våta celler , vilka är laddningsbara .
Använder

Purdue University säger vanliga kommersiella användningar av våta celler är för mark och marina fordon . Dessa våta celler innehåller vanligen svavelsyra och bly .
Förebyggande /Solution

Store våtcellsbatterier säkert avstånd från barn och från alla lättantändliga källor. Den svavelsyra är korrosiv och kan läcka från behållaren .
Varning

inte Släng våtcellsbatterier i soporna . Återvinn dem på återvinningscentraler som kommer väl Källsortera batterierna utan att orsaka en miljörisk .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/124906.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.