Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Bus Safety Policy för Michigan

I delstaten Michigan , student och skolbuss säkerhetspolicy rekommenderas av Michigan Department of Education , de elev Transportation rådgivande kommittén och State Board of Education för genomförande av enskilda skoldistrikt . Underhåll

att garantera säkerheten för personer ombord en skolbuss i Michigan , har eleven Transportation rådgivande kommitté definierat ett minimalt underhåll politik kräver skoldistrikt att anställa kvalificerade mekaniker skolbuss , som måste spela in alla underhålls utföras på ett tydligt och lättillgängligt underhåll arkivsystem . Säkerhet inspektioner bör också göras efter högst 36 skoldagar , 3.500 miles eller 300 liter bränsle som används . För att undvika problemet med barn
slutet av rutten

lämnas ombord på en skolbuss när en rutt är klar i slutet av skoldagen , Michigan har en policy att alla skolbuss operatörer bör genomföra en förare inspektion i slutet av rutten innan du lämnar bussen .
< br >
mobiltelefoner

elev Transport rådgivande kommittén rekommenderar alla Michigans skoldistrikt inte bör låta skolbussen förare att använda mobiltelefoner när bussen är i drift . Kommittén rapporterar att användningen av mobiltelefoner under körning är distraherande och orsakar säkerhetsfrågor , och mandat när mobilen används endast bör tillåtas i en nödsituation .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147364.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.