Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Fördelar & Nackdelar med hastighetsdämpande

Hastighetsdämpande är en uppsättning strategier för vägutformning är avsedda att uppmuntra bilister att sänka hastigheten, och att motverka höga trafikvolymer i bostadsområden för att bättre skydda fotgängare, cyklister och invånare. Medan hastighetsdämpande åtgärder har visat sig bidra till att minska hastigheter och överbelastningar, vissa åtgärder är impopulära. Funktioner

städer har genomfört hastighetsdämpande åtgärder såsom restriktioner för fordonstyper till vissa vägar, dedikerade cykelbanor, minska körfält, behandlingar trottoar (t.ex. kullersten eller tegel), pucklar hastighet, muller remsor, rondeller och mini-cirklar. Vissa är utformade för att bara sänka hastigheten eller volym, medan andra försöker ta itu med både.
Fördelar

Federal Highway Administration studerat flera farthinder och fann att upphöjda övergångsställen , upphöjda korsningar och bulbouts (som dämpade korsningar) var effektiva på att minska fordonets hastighet och öka sannolikheten för att ett fordon skulle ge till en fotgängare som vill korsa gatan.
Nackdelar

Bland nackdelarna med hastighetsdämpande anordningar är att de kan hindra gaturenhållning och snöplogning, kan påverka dräneringssystem, och kan bromsa akuta tider fordonssvaret. En studie från Portland, Oregon, om konsekvenserna av hastighetsdämpande på utryckningsfordon svar fann att vägbulor skulle försena ett fordon med upp till 9.4 sekunder, och att rondeller bromsa ett fordon med mellan 1,3 och 10,7 sekunder.

Addera .from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147211.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.