Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Vad är obligatorisk i Bridge Designs?

Broar är utformade enligt ett kriterium av normer och förfaranden som införts av American Association of State Highway och tjänstemän Transport . Specifikationerna är komplicerat och tekniskt , så en hel del tid och inspektioner måste sättas in i konstruktionen för att få godkännande . Funktioner

mycket av den obligatoriska specifikationer betraktar områdena geometrisk layout , design last , material , super och underbyggnad design, vägg design och betyg belastning . Strukturen storlek och byggmaterial avgöra vad som ska inspekteras i dessa områden .
Förebyggande /Solution

Bridges alltid inspekteras för de faktorer som är förknippade med hot eller skador . Explosioner , kollisioner , bränder, kemiska risker , vind och hot vatten kan påverka permanent struktur av bron och därför måste utformas för att hantera dessa situationer . Konsekvenserna kan bli resultatet av dessa faktorer , så inspektioner vartannat år på uppdrag av Federal Highway Administration .
Storlek

Längd och vikt är viktiga vid utformningen liksom . Bron måste kunna täcka hela längden av oavsett geografiskt funktion är under den. Plus , måste denna längd kunna rymma daglig trafik från lastbilar , bilar och långtradare samt normalt slitage av broar materialet och fundament .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147129.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.