Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Inaktivera Ford Auto Lås

Den automatiska låsfunktionen på Ford-bilar kan vara både en välsignelse och en förbannelse. Även om de ger dig extra säkerhet för att låsa din dörrar när du reser på vägen, kanske du inte alltid inser att dörrarna är låsta när du lämnar bilen och kunde oavsiktligt låsa dig ur bilen. Inaktivera funktionen för automatisk låsning kan rädda dig från att behöva ringa en låssmed. Saker du behöver
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

komma in i bilen och stäng alla dörrar. Sätt in nyckeln i tändningslåset, men lämna den i läge OFF. Kontrollera omkretsen larmet är avaktiverat innan du försöker stänga av den automatiska lås, eftersom omkretsen låset kan störa processen.
2

Vrid nyckeln till läget ON och tryck på strömbrytaren dörrlås tre gånger i rad. Slå av tändningen och tryck på strömbrytaren dörrlås knappen tre gånger. Denna process meddelar bilens datorsystem som du vill ingå aktivera /avaktivera läget. Återgå tändningen till läge på och lyssna efter hornet till kvittra. Detta horn låter dig veta bilen är redo för nästa steg.
3

Tryck på strömbrytaren dörrupplåsningsknappen gång för att slå på den automatiska låsfunktion. Tryck på strömbrytaren dörrlås gång och lyssna efter horn piper en gång. Ett pip bekräftar auto lås har inaktiverats. Två pip, en kort och en lång, signalerar att auto lås har aktiverats, så om du får två pip, starta om processen igen.
4

Stäng bilen utanför och lyssna efter hornet pipa. Ett pip av horn bekräftar att ändringar har gjorts i den automatiska låssystem.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/146964.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.