Hur till låsa upp min Infiniti Bilradio

Många Infiniti fordon är utrustade med stöldskyddande system som låser radion när den avlägsnas från det fordon eller kopplas bort från batteriet . Radion kan endast låsas upp genom inmatning av den unika säkerhetskoden som utfärdades med fordonet då det såldes först . Om du inte längre har den unika säkerhetskoden , kan du få det tittat upp av en Infiniti återförsäljare . Instruktioner
1

Sätt i nyckeln och vrid tändningen till " On " utan att starta motorn .
2

Tryck på "Power " -knappen på radion . Vänta ett meddelande att visas på skärmen som anger den är låst .
3

Tryck på radio förinställda sifferknapparna för att mata in säkerhetskoden . Den första och tredje siffrorna i koden står för antalet gånger de siffror efter dem måste anges . Till exempel, om din kod är 5234 , tryck på " 2 " knappen fem gånger , följt av " 4 " -knappen tre gånger . Radion låser efter den sista siffran.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/113842.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.