Hur man återställer Anti - Theft kod för en 1999 Buick Regency

1999 års Regency är utrustad med ett TheftLock system som inaktiverar samtliga radiofunktioner när batteriet avlägsnas . Om stöldskydd systemet är aktiverat och radion antingen avlägsnas från fordonet eller avskurna från strömkällan , måste en unik kod anges för att återställa systemet . Koden medföljer Regency vid köptillfället . Om du inte längre har koden , kan du kontakta en General Motors återförsäljare för att få det . Instruktioner
1

Vrid på tändningen och radion .
2

Tryck på " MN " knappen efter " LOC " visas i radions display . Displayen ändras till " 000 ".
3

Tryck " MN " tills de två sista siffrorna i koden är korrekt .
4

Tryck på " HR "tills de första en eller två siffrorna i koden är korrekt .
5

Tryck på " AM - FM " -knappen för att bekräfta inmatning av koden . Displayen ändras till " SEC " Om koden accepteras . Radion har återställts .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/113697.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.