Definitionen av O2 Emission

oftast relaterade till den mekaniska industrin , O2 utsläppen syre partiklar som släpps in i ett avgassystem . Syre frisättning krävs för en motor att fungera , eftersom det stöder förbränningsprocessen som gör en körning. Identifiering

Syre ofta kallad " O2 " på grund av sin ställning på det periodiska systemet . Syre är ett reaktivt element som är färglös , luktlös och smaklös. Syre är ett aktivt element i förbränningsprocessen och därmed är viktigt inom den mekaniska industrin .
Betydelse

O2 avgasrening är viktigt eftersom felaktig mängd syre kan vara skadligt för en motorns prestanda . För mycket syre innebär att det inte finns tillräckligt med bensin, och orsaka stress på motorn, vilket kommer att resultera i skador på motorn . För lite syre innebär att det finns för mycket bränsle mättar motorns cylindrar , vilket kommer att resultera i dålig bränsleekonomi och eventuell förlust av hästkrafter .
Överväganden

O2 utsläppen mäts och kontrolleras av en O2-sensor . O2 -sensorn är en viktig del av en motor eftersom den kommunicerar avläsningar syre utsläpp till motorns styrenhet . Motorns styrenhet gör korrigeringar bränsletillförsel som krävs baserat på O2 sensorns kommunicerade resultat . Hantera O2 utsläppen håller en motor som drivs effektivt .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/113208.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.