Hur till låsa upp en GM Bose Radio

Vissa GM bilar kommer med Bose radioapparater som har en stöldavhållande funktionen . Den här funktionen gör radion obrukbar om den tas bort från fordonet. Den stöldavhållande funktionen aktiveras också om strömmen till radion avbryts , eller om batteriet tas bort . Bose -radio kan bara återställas genom att ange en unik upplåsningskod . Om du inte har koden , kan du få det genom att kontakta en GM -återförsäljare . Saker du behöver
Upplåsningskoden
Visa fler instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " ON " utan att starta motorn .
2 < p > Tryck på " på " eller " power " -knappen på Bose-radio för att slå på den . Displayen kommer att indikera att den är låst .
3

Tryck på " HR " knappen upprepade gånger tills de två första siffrorna i koden visas .
4

Tryck på " MN " knappen upprepade gånger tills de sista 2 eller 3 siffror visas .
5

Tryck på " AM /FM " eller " Band " -knappen för att bekräfta inmatning av upplåsningskod . Radion låser och kan köras normalt .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/111917.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.