Synthtic motoroljor Vs . Mineral

Som av 2010 , bilar använder både syntetisk och mineralolja . Helt syntetiska oljor är kemiskt konstruerad för att exakta specifikationer , medan mineraloljor framställs genom destillering av råolja , enligt " Popular Mechanics . " Stabilitet

Molekylerna i syntetisk olja är av samma storlek och kemiska egenskaper , vilket gör oljan mer stabil under extrema temperaturer . Det försämrar inte eller bryta ned så snabbt som mineralolja , som innehåller kolväte molekyler av olika storlek och egenskaper .
Tillsatser

tillsatser som skyddar en motor genom att förhindra slam uppbyggd , neutralisera syra och bibehålla oljans viskositet pågå en längre tid i syntetisk olja . Denna varaktighet bidrar också till den totala längre livslängd syntetisk olja kontra det av mineralolja .
Pris

Syntetmaterial kosta minst dubbelt så mycket som mineraloljor , men eftersom de håller längre , de kräver färre oljebyten . Mineralolja kräver oftast byts efter 3.000 miles , medan syntetisk olja kan pågå minst 5.000 miles mellan förändringar .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132919.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.