Hur man återställer Ljuset Förändring Olja på 2003 Silverado 2500

I 2003 Silverado 2500 kommer med en lista över rekommenderade serviceintervall objekt och tidpunkt för service dem . Däremot ingår det inte en notering för oljebyte och filter . Olja och filter är baserade på " motorvarv och motorns temperatur" istället för körsträcka . När Silverado systemet avgör olja och filter måste bytas , är en " Byt motorolja " alert upplyst i förarens informationscenter display . Varje gång motorn oljebyte , bör detta system av för att tillåta systemet att exakt spåra när nästa oljebyte behövs. Instruktioner
1

Vrid Silverado s tändningsnyckeln till " ON" för att driva mitt förarinformation .
2

Lokalisera knappen bränsleinformation , vilket är den nedre vänstra knappen på ratten och har en ikon bensinpump på det . Tryck på knappen bränsleinformation tills " motoroljelivslängd " visas i förarens informationscenter display . Displayen visar andelen liv kvar i oljan . Denna procentuella förändringar till 100 procent när systemet återställs i steg 3 .
3

Lokalisera på select -knappen , vilket är den nedre högra knappen på ratten och har en pil på den . Tryck och håll nere " Select " knappen tills displayen ändras till " 100 % ".

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132909.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.