Återställa olja i en Pontiac G6

Den Pontiac G6 är utrustad med en förare informationssystem , tillgängligt via din fabrik radio . Ett av särdragen i den av systemet, är en motoroljelivslängd bildskärm. Även om systemet inte kemiskt övervaka kvaliteten på din olja , kan det fungera som en hjälp oljebyte påminnelse . Efter varje oljebyte , måste du återställa systemet om serviceteknikern inte. Instruktioner
1

Förvandla din nyckel till " On " läge . Växla igenom informationen genom att trycka på " Info " -knappen , tills räckhåll " Oil Life Reset . "
2

Håll " Enter " -knappen i några sekunder , tills meddelandet " Bekräftat " visas . Addera 3

Förvandla din tändningen , och slå sedan på den igen . Tryck på " jag " -knappen tills " Oil Life Återstående" inställning visas . Inställningen ska visa " 100 % . " Om den inte gör det , upprepa proceduren .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132282.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.