Hur återställer jag Indikator Underhåll Minder på 2007 Honda Accord ?

2007 års Honda Accord är utrustad med en " Underhåll Minder " som varnar dig när du behöver byta olja i bilen . När du tar din bil till ett servicecenter , kommer teknikern återställa systemet för dig att se till att den är korrekt . Om du byter olja i ditt Accord hemma , måste du återställa systemet för att undvika en onödig varning att din oljebyte är försenad . Instruktioner
1

sitta i förarsätet på din Accord . Sätt i tändningsnyckeln och vrid tändningen till " ON".
2

Tryck och släpp " Välj /Reset " -knappen tills olja - life -indikatorn visas . Tryck och håll nere " Välj /Reset " -knappen i 10 sekunder eller tills underhåll koden blinkar . Släpp knappen .
3

Tryck och håll " Välj /Reset " -knappen i fem sekunder eller tills oljan - life indikatorn återställs till 100 .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132660.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.