Oljeläckage Fakta

The Gulf Coast oljeläckage som startade i april 2010 som ett resultat av en BP- oljerigg fattar eld har ökat medvetenheten om effekterna av oljeläckage dramatiskt . Några av resultaten är stor spridning . Historia

värsta inspelade oljeutsläppet i historien var i Kuwait 1991 . 520 miljoner liter olja läckte ut i havet under kriget i Persiska viken .
Wildlife

Många arter av marina djurlivet kraftigt påverkas av effekterna av oljeläckage . Djur, inklusive havssköldpaddor , fåglar , sälar och fiskar är alla exempel på de drabbade . Olja i miljön kan orsaka förgiftning , blödning och leda till dödsfall .
Ekonomi

Ett oljeläckage ofta för med sig en negativ inverkan på ekonomin . Direkt påverkan inkluderar stigande oljepriser , minskning av inköp konsument skaldjur och förlust av fiske jobb . Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132638.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.