Wideband Vs . Smalband O2 Sensor

En bils motor använder flera sensorer till relä kritisk driftinformation till färddatorn . I synnerhet syre sensorer , inklusive bredband och smalband , bidrar till motorns funktion och bränsleeffektivitet . Funktion

syre , eller O2 , mäter sensorn den mängd syre som inte har bränts vid grenröret . Denna information talar om bilens motor om det är för lite eller för mycket syre i förbränningsrummet för en balanserad luft - till - bränsle-förhållandet .
Funktioner

En smalband syresensor rapporterar endast om motorn fungerar på den ideala luft - till - bränsle-förhållande på 14,7 - till - 1 . Däremot kan en bredbandig lambdasond kvantifiera faktiskt värden mellan luft - till - bränsle förhållanden av 9,65 - till - 1 och 20 - till - 1 .
Betydelse
< br >

för bilentusiaster , låter det exakta förhållandet rapportering av den bredbandiga syresensorn mer exakt inställning av motorn för bättre prestanda . Med smalbandssensor , vet användaren endast om motorn är igång högt eller lågt på luft , men det finns ingen exakt mätning.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131565.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.