Vakuum Booster Repair

Ett vakuum booster , eller vakuum broms booster , fäster huvudcylindern och genererar extra bromskraft via ett vakuum som skapats av motorns insugningsrör . Ett vakuum booster kan uppleva problem för ett antal anledningar , men du kan ofta göra de nödvändiga reparationerna själv genom att följa vissa grundläggande felsökning kontroller . Bad backventil

vakuumförstärkare backventil , som kontrollerar vakuum , kan gå dåligt , vilket resulterar i minskad bromstrycket . Kontrollera att ventilen genom att ansluta den till en vakuumpump och anbringande av tryck på inloppet. Om vakuumpumpen visar en tryckförlust är ventilen dåligt och bör bytas ut.
Bad vakuumslang

vakuumslangen , som förbinder vakuum booster till motorn kan slitas ut med tiden och läckage . Inspektera dammsugarslangen noga för tårar i materialet eller för glapp . Om lös , skruva fast slangen för att säkerställa rätt tryck bibehålls . Om några tecken på skador är synliga i slangen , ersätta den med en ny slang .
Brutet Nut

booster s vakuumslang är fäst bromsen bostäder med en ensam mutter . En lös eller trasig mutter kan orsaka vakuumslangen för att lossa eller dra helt , minska bromstrycket . Dra åt muttern om lös . Om du märker överskott rost eller skador på muttern ska du byta ut det .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131364.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.