Köra 10W30 Vs . Transmission Oil

Växellådsolja har tvättmedel i det som har använts tidigare för att rengöra motorer , men dagens 10W30 och andra vikt motoroljor har tvättmedel i dem också . Det finns ingen anledning att köra växellådsolja genom en motor. Transmission olja kan orsaka allvarliga problem om körs genom en motor för längre tidsperioder . Likheter

Både transmissionsolja och motorolja används för att hålla sina respektive system fungerar smidigt och för smörjning . De är båda används för att kyla systemet och minska slitaget . De har liknande viskositeter . En motor kan köras , åtminstone tillfälligt , på vardera olja .
Skillnader

Motorolja skapas för en brännbar miljö och fungerar bra i extrem hetta . Transmissionsolja är avsedd för höga tryck , men inte hög temperatur . Bilen kommer inte att köra bra på transmissionsolja .
Effekter

Köra en bil med en 10W30 eller 5W30 motorolja är standard . Viskositeten är sådant som alltid möjliggör en god oljeflöde genom motorn. En bil kan köra för tusentals miles på motorolja . Transmissionsolja kommer bränna bort snabbt och förlorar sina smörjande egenskaper .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131344.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.