Kan ett garage Regel Lyft ett motorblock ?

Garage reglar är vanligtvis konstruerade från 2 -by - 8 - tums timmer och , som sådan , inte är tillräckligt starka för att lyfta ett motorblock . I själva verket kan försöker lyfta ett motorblock med garage bjälklag orsaka reglarna säck , spricka eller misslyckas helt . Lyft
p Om du behöver lyfta ett motorblock , med ett manuellt eller elektriskt manövrerade hissar , se till att regeln eller bjälke som lyften är ansluten kan bära tyngden . Om lyften behöver lyfta mer än 200 pund, bör den hängas från ett tvärgående stål I - balk ( en balk tillverkad av valsat eller strängpressad stål , med ett tvärsnitt som liknar ett brev som jag ) . <
br > tillåten belastning

den maximalt tillåtna belastningen på en stål i - balk varierar beroende på dess storlek och vilken typ av stål användes . Den amerikanska Stålbyggnadsinstitutet ( AISC ) ​​publicerar tabeller över egenskaper hos stål I-balkar , från vilken bärighet kan beräknas .
Andra överväganden
< p > Även om du lyfter ett motorblock med en vinsch upphängd i en balk med tillräcklig bärförmåga , du måste fortfarande vara försiktig . Se till att skruvarna som håller motorn sele till motorblocket är tillräckligt långa och ordentligt åtdragna .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131222.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.