Vad betyder Dra Limited Mean ?

Termen dra- begränsade hänvisar till toppfart på en bil som är mer påverkat av aerodynamik av fordonet än motoreffekten . Drag - Begränsad

När ett fordons toppfart är dra- begränsad , når inte motorn sitt maximala strömmen innan fordonet når sin toppfart . Den aerodynamiska formgivningen av fordonet därför begränsar dess högsta hastighet .
Aerodynamik

Utformningen av ett fordon påverkar hur luften rör sig runt den. Drag ökas med den mängd luft som inte kan röra sig runt objektet och saktar ner . Ju mer luft som träffar ett föremål , desto större mängd av drag .
Revs

motsats till dra - begränsade fordon , rev - begränsade fordon inte begränsas av aerodynamiken nå sin toppfart . Rev - begränsade fordon når sin toppfart på maximala motoreffekten , när de når sin högsta mängd varv per minut .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130607.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.