Wheel Repair Solutions

Regelbunden användning av fordonet kan lätt resultera i hjulen blir märkt , repad eller kantas skrubbsår . Det är till synes omöjliga att undvika farorna med att borsta hjul mot ett tafatt placerade trottoarkant , men det finns ett antal enkla reparationer processer som kan användas för att återställa dem till deras ursprungliga skick . Repor

Små repor oftast orsakas av stenar som träffar hjulet medan bilen är i rörelse . En fuktig bit fin smärgelduk kan användas för att ta bort dem . Genom att gnugga lätt i en cirkelrörelse , kan ytan av hjulet gnidas ned till plåten innan den primas och målas .

Soft legering
Scuffs och skrubbsår hjul lider ofta från repor och skrubbsår . Slipa det drabbade området med en bit av P240 - grit sandpapper för att avlägsna höga fläckar , och sprida ett tunt lager spackel i sprickan med en plast spridare . När kroppen spackel har torkat , kan det vara gnidas med ett medium - grade slipkloss innan de målas . En stor mängd
flingor måla

flisning kan så småningom leda till färgen flagnar från hjulet . Slipa flagnande färg med en bit av P400 - grit sandpapper , och se till att måla kanterna befjädrade tillbaka utanför det drabbade området . Se till ytan och kanterna är helt slät innan målning .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130253.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.