Fördelar och nackdelar med Transmission Kylare

Transmission kylare bidra till att upprätthålla säkra kör system värmeöverföringssoljor och används ofta i bogsera fordon för att kompensera för den värme som produceras av den högre motorbelastning . Transmission kylare erbjuder ett antal fördelar samt cons. Fluid Cooling

Transmissionsolja minskar överföringen värme genom kylning och smörjning av transmissionsdelar . Om vätskan överstiger dess maximala räckvidd , börjar den att brinna, minska nivån av fluid som passerar genom överföring och lämnar flera komponenter utsatta för värmeskador. Transmission kylare hjälper till att hålla vätskan vid en effektiv temperatur .
Fuel Economy

Transmission kylare lindra motorns spänning så att den kan arbeta under lägre temperaturer . Detta inte bara ökar motorns livslängd , resulterar det i bättre motorprestanda , vilket leder till lägre bränsleförbrukning .
Cooler storlek

Försiktighet bör iakttas vid valet korrekt överföring svalare storlek . En alltför stor överföring kylare kan öka mängden tryck som behövs vid överföringen att passera vätskan genom systemet , med negativ överföring prestanda . En stor överföring svalare också kan förhindra en överföring från riktigt når sin driftstemperatur , vilket gör att överföringen misslyckas .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130212.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.