Cobra Globe 3900 Instruktioner

En bra larmsystem kan minska risken för stöld och inbrott . Extra funktioner som fönster kontroller och motor immobilisering bidra till att göra Cobra Globe 3900 billarm en lämplig kandidat för någon shopping för ett larm . Det är enkelt att aktivera och avaktivera alarmerande mekanism med den medföljande två - knappen fjärrkontroll . De övriga funktionerna är också lätt att använda , så att du kan börja använda detta larmsystem ganska snabbt . Instruktioner
1

Arm din bil genom att trycka på " A " -knappen på fjärrkontrollen . Dörrarna låses , kommer de vända indikatorerna blinkar två gånger och bilen är beväpnad efter 40 sekunder .
2

Inaktivera motorn immobilisering genom att trycka på " A " -knappen på fjärrkontrollen när bilens tändning är fortfarande påslagen .
3

Aktivera paniklarm genom att trycka på "B " -knappen på fjärrkontrollen . Sirenen ljuder och vrida indikatorer blinkar. Tryck antingen på " A " eller "B " -knappen för att stoppa överfallslarm .
4

avväpna billarm . Tryck på " A " -knappen på fjärrkontrollen för att avväpna och låsa bilens dörrar . Vändningen indikatorer blinkar , slocknar LED-lampan och larmet avaktiveras .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129579.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.