Hur man kan förbättra Automobile Utsläpp

Automobile utsläpp är de gaser som kommer ut ur bilens avgaser , av vilka några är giftiga och farliga för människor med fortsatt exponering . Femtio procent av luftföroreningarna i USA genereras av motorfordon . Modern design , såsom katalysatorer , kan minska utsläppen , men även om bilen inte är utrustad med en av dessa enheter , det finns fortfarande några saker som du kan göra för att minska bilens utsläpp . Instruktioner
1

Kontrollera tändstiften en gång i månaden och ändra dem när de visar tecken på korrosion . Om gnistan är svag vid tidpunkten för tändningen , måste motorn arbeta hårdare för att starta och kommer att skapa fler utsläpp . Kontrollera motorns timing och justera förgasaren vid behov .
2

Utför regelbundna optimeringar på din motor vid 30000 - mil intervall , inklusive ändring av luft och bränsle filter och byte av PCV ventil . Byt olja och oljefilter var tredje månad eller 3000 miles för att hålla de utsläpp som kommer ut av din motor så ren som möjligt .
3

Använd en bensin som Techron som är utformad för att lägre bränslekostnader utsläpp , eller om din motor körs på diesel , byt till biodiesel . Biodiesel tillverkas av en bas av vegetabiliska oljor och är utformad för att användas i en vanlig dieselmotor .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129553.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.