Varför bryter Hjullager ?

Hjullager är en viktig del av en bil , eftersom de stöder vikten på bilen samtidigt som hjulet att snurra med liten friktion . Hjullager utsätts för mycket stress och så småningom slut och behöver bytas . Förlust av Grease

fysiska påfrestningar som ställs på hjullagret orsakar snabba temperaturväxlingar inne i lagret . Detta resulterar i förändringar av trycket inuti lagret som kan få tätningen att misslyckas . Om fettet inuti lagret flyr , kommer lagren inte riktigt fungera och börjar slitas ut .
Föroreningar

vatten och salt från vägbanan ständigt kommer i kontakt med hjullager . Dessa material kan orsaka hjulet lagerhuset att fysiskt korrodera , men mer troligt kommer helt enkelt arbeta sig in i tätningen och orsaka lagren att bära och inte fungerar ordentligt .
Materialbrott

Hjullager utsätts för höga nivåer av värme som skapas av den rullande friktion av fordonet. Denna cykel av värme och kyla orsakar metallen i hjullagren att expandera och krympa ofta . Medan den härdat stål är konstruerad för att tåla detta , med tiden , kommer metallen försvagas och slutligen misslyckas .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128517.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.