Hur att blöda en domkraft

En elektrisk domkraft är mycket användbart om du gör någon typ av arbete på bilar . Domkraften lyfter en bil utanför golvet i garaget så att arbetet kan utföras på underredet . Fluid under tryck är det som gör uttaget går upp och ner . Efter en hel del av användning luft kan blanda med den trycksatta fluiden och orsaka jack för att sluta arbeta . Luftning av luften ut ur uttaget kommer att eliminera detta problem. Instruktioner
1

Placera din domkraft på en plats som är helt plant så att du kommer att kunna justera den utan domkraften glidande eller rullande .
2

Lokalisera release ventil på domkraften . Hitta handtaget för ventilen och vrid den moturs tills ventilen är öppen .
3

Håll i handtaget ordentligt och snabbt flytta den upp och ner i en pumpande rörelse . Lyssna på ljudet av luft som utvisas .
4

Vrid handtaget på avlastningsventilen medurs för att stänga den , sedan pumpa handtaget två gånger .
5

Titta på lyfta armen för att se om det fortfarande är i upplyft läge . Om det inte stannar upp , upprepa steg 2 till 4 . När lyftarmen höjs , är det säkert att använda ordet jack .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128476.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.