2001 Volkswagen Passat startar inte

Passat är en familjebil som har tillverkats av tyska biltillverkaren Volkswagen sedan 1973. Passat var Volkswagens svar på sjunkande försäljning av Beetle. Om du äger en Passat och det är med start frågor, kan du felsöka och eventuellt göra reparationen själv innan du tar den till en professionell, vilket sparar pengar och tid i processen. Saker du behöver
Startkablar
Wrench
Skruvmejsel
Visa fler instruktioner
1

Förvandla din nyckeln i tändningslåset till läge "ON", men Dra INTE runt motorn. Om innerbelysningen eller instrumentet mätare lyser är batteriet i funktionsdugligt skick. Om ingen lampa tänds, kan batteriet tömmas eller döda. Ladda batteriet genom att ansluta startkablar till det eller du kanske måste få batteriet utbytt.
2

Vrid nyckeln i tändningslåset för att starta bilen. Om du hör ett klickande ljud, kan startmotorn inte längre arbeta. Lyft den främre änden av den Passat med en domkraft placerad på en stöttningspunkt för att komma till startmotorn. Ta bort kablarna från batteriet med en skiftnyckel så att bilen inte startar när du arbetar på det. Startmotorn är i motorrummet bakom batteriet med elektriska anslutningar som kör den. Ta bort alla anslutningar genom att dra ut dem skruva fästet. Dra ut startmotorn. Installera en ny starter i dess ställe och sedan sätta tillbaka alla skruvar, bultar och elektriska anslutningar. Avlägsna domkraften från under Passat och sänk den till marken.
3

Dra runt motorn och notera om det finns en skakning eller tvära rörelser innan den dör. Om detta händer, kommer det troligtvis ett problem med bränslepumpen eller kanske själva bränslet. Sifon ut bränslet och ersätta den. Om detta inte löser problemet kan bränslepumpen behöver bytas. Byte av bränslepump i Passat kräver avlägsnande mycket av bränslesystemet och bör göras av en professionell.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128286.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.