Hur man använder en Lug Nut Splitter

hjulmuttrarna fästa och hålla däcken på fordon . Flera muttrarna fäster på varje hjul på fordonet och sedan åt till ett specificerat vridmoment . Hjulmuttrarna blir ibland alltför åtdragen eller kondenserad till bultar på grund av värmen variationer , rost eller vibrationer . Många mekaniker och hem auto entusiaster reparation nå för en ficklampa eller såg för att ta bort fastnat muttrarna . Dock är ett mycket enklare och mindre skadliga alternativ med en lug nut - sized mutterspräckare istället . Saker du behöver
Nut Splitter Review skiftnyckeln
Visa fler instruktioner
1

Placera muttern splitter krage runt tappmuttem . Se till att splitter s spetsiga kil pressar rent mot en plan sida av muttern . Placera muttern splitter på ett sätt som dess åtdragningsskruv kan nås med en skiftnyckel .
2

tag i muttern splitter s spännskruven i en skiftnyckel . Dra åt skiftnyckel tills ett fast grepp etableras på muttern splitter s skruv .
3

Vrid skiftnyckel till höger för att vrida muttern splitter s spännskruven . Fortsätt tills trycket och den spetsiga kilen orsakar tappmuttem att bryta .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128249.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.