Hur Återställ Toyota RAV4 Underhåll Lights

Alla årsmodeller av Toyota RAV4 är utrustade med underhållsfria lampor som visas med jämna mellanrum fabriksinställda . Den färddator av RAV4 visar underhåll krävs indikatorn när den upptäcker att mängden miles körsträcka sedan senaste underhållet har nått den punkt när underhåll bör åter göras . När en tekniker utför underhåll såsom oljebyte , ska han återställa underhåll tänds . När du utför underhåll själv , måste du manuellt återställa underhåll tänds . Instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset .
2

Håll resan knappen mätaren återställas . Vrid motorn till läge " på " läge .
3

Håll resan knappen mätaren återställas förrän trippmätaren visar " 000000 . " Underhållet ljuset återställs .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127206.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.