Instruktioner för Strålkastarjustering på en 2001 Pontiac Grand Am

Justera dina 2001 Pontiac Grand Am strålkastare endast behöver göras när man byter strålkastarna och nya bostäder aggregatet inte redan ställts in av tillverkaren . Detta händer oftast när man köper eftermarknaden strålkastare församlingar . Om strålkastarna inte är korrekt justerade , då riskerar du minskad synlighet när du kör på natten . Du riskerar också bländande mötande trafik . Saker du behöver
Torx - huvud skiftnyckel
Visa fler instruktioner
1

Park ditt Grand Am 25 meter bort från en stängd garageport . Kontrollera att strålkastarna är riktade mot dörren .
2

Slå på strålkastarna och öppna huven .
3

Vrid justerskruvarna på toppen av strålkastare med en Torx - head skiftnyckel för att justera strålkastaren - ljusbilden . Skruven mot mitten av strålkastaren justera den vertikala positionen . Skruven mot fender på strålkastare montering justera den horisontella positionen av ljusbilden . Centrum av strålkastarens - strålmönster bör peka på botten av garagedörren där dörren möter marken . Båda strålkastarna ska överlappa med 50 procent .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/126414.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.