Tecken på en Bad Crank Positioning Sensor

Veven positioneringssensor är en av de viktigaste elektriska fordonskomponenter . Den övervakar rotationshastigheten hos vevaxeln och upprätthåller kolv timing och allmänt motorprestanda. En felaktig sensor har flera identifierbara symptom som en observant bilist kan fånga tidigt att undvika att bli strandsatta på sidan av vägen . Engine Performance

funktionalitet veven positioneringsgivaren försämras motorns prestanda också kommer att minska . Den bilist kommer att märka udda acceleration beteende , från långsam start till högvarviga på låga växlar . Motorn kommer också tomgång oregelbundet med dalar i varvtal.
Vibrationer eller slår tillbaka

När motorn förlorar förmågan att reglera positionen av veven via positioneringsgivaren , motorvibration kommer att öka. Piston timing kommer också att kastas bort eftersom sensorn är också integrerad med motorns timing . Detta kan orsaka oegentligheter i gas körsträcka och förmågan hos motorn att accelerera normalt .
Inte startar

En icke - fungerande vev lägesgivare minskar eller stoppa motorn gnista helt . Detta kommer att resultera i att fordonet inte kan starta. Motorn kommer vev men kommer inte att kunna vända utan sensorns förmåga att reglera sin timing .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/125485.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.