Hur du justerar en remspännare

Det finns några olika sätt att justera drivremmen eller kilremsspänning i ett fordon. Den mest populära används idag är en serpentin bälte som ansluter till och aktiverar varje remskiva i motorn. Dessa ormliknande band kräver ingen spänning justering eftersom de bygger på en automatisk remspännare. Denna typ av spännare har en intern förinställd fjäder och tillämpar rätt mängd spänning på bältet. Vissa äldre fordon och vissa får använda en kombination av kilremmar och serpentin remmar i offset remskivor fortfarande kontrolleras av vevaxelns remskiva. Oftast finns det bältessträckare på dessa fordon som gör att rätt spänning justeras. Saker du behöver
Ratchet och Hylsnyckelsats
brytjärnet
Hand skiftnyckel som
Bil hiss, tillval
Impact pistol, tillval
Impact socket set, tillval

Visa fler instruktioner
1

Öppna huven och leta reda på systemets drivremmen. Olika typer av fordon använder olika metoder för att justera spänningen på drivremmar och remspänningen justeras mekanism kan vara belägna i olika områden. Till exempel kan vissa import kräver avlägsnande av en främre däck och hjul väl stänkskydd för att komma åt spännaren för drivremmar.
2

Avgör var sträckarna finns för de enskilda banden och göra vad som är nödvändigt för att komma åt dem. Till exempel, lyfta fordonet, ta bort däcket och stänkskyddet (använda bilen hissen, påverkan pistol och en sockel för hjulet) eller lokalisera den övre spännaren och avgöra vilka verktyg du behöver för att justera spänningen.
Sida 3

Lossa slitsade generatorn monteras om fordonet är inrättat med denna design. Vissa äldre bilar skulle tillåta dig att lossa bultarna på generatorn, inklusive konsol-bulten. Detta skulle göra det möjligt för generatorn att röra sig fram och tillbaka längs spåret innanför fästet. För att ta bort bältet eller minska spänningen, generatorn skulle kuk i stånd att lindra spänningen. För att dra beloppet av spänning, kan generatorn bändas mot de motsatta remskivorna och sedan dras åt för att öka spänningen på drivremmen.
4

Lokalisera justerare med justeringsskruvarna belägna nära eller på generatorn. Detta är en vanligare inrättats för fordon som fortfarande använder manuell bältessträckare. En enda skruv ska lossas moturs (med en skiftnyckel eller Ratchet och uttag). För att ta bort remmen, skulle en trissa eller remskiva lossas så att remskivan skulle vingla nog att ta bort bältet när bulten lossades nog. För att justera spänningen, vrid bulten medurs för att anbringa spänning på bandet tills korrekt spänning uppnås.
5

Testa korrekt spänning på remmarna. En tumregel för rätt spänning är att kunna vrida ett bälte med en tumme och finger ett 1/2 varv och känner motstånd. Om du kan stänga av det mer än en 1/2 varv, har du inte tillräckligt med spänning på remmen. Om du inte kan slå en 1/2 varv, har du för mycket spänning på remmen. Lösa remmar kommer att resultera i för tidig bälte slitage orsakat av att bältet glider utmed remskivorna. Detta kan också orsaka en generator som inte kan ersätta en laddning till batteriet fullt. Det kan också finnas en uttalad squeal från bandet under drift från att bältet glider. Over-åtdragna bälten kan orsaka inre skador på lagren inuti remskivorna. Det kan också orsaka överhettning av remmarna och onödig förslitning.
6

Sätt tillbaka bilen ihop genom att ersätta de komponenter som krävs för att komma åt bältesförsträckare. För att testa, köra fordonet i flera minuter och stänga av den. Tryck banden med handen för att kontrollera rätt spänning och se om banden är varma.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/124634.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.