Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Hur Justera framsätet i en Taurus

Ford Taurus bilar är utrustade med manuell eller maskinellt manövrerade framstolar . I båda fallen , sätena är vertikalt justerbara nackskydd för att begränsa whiplash i en olycka . Sätena kan justeras för komfort och säkerhet . Maskindriven sätena kan justeras i höjdled , alltför . Instruktioner
1

Justera huvudstöd för höjd . De skall vara placerade bakom huvudet , inte halsen . Tryck på knappen där metallstänger och ryggstödet gå att höja eller sänka nackskyddet . Låt barer att klicka på plats .
2

Flytta stolen framåt eller bakåt så att fötterna bekvämt nå pedalerna . Dra i baren på framsidan av sitsen . Flytta stolen bakåt genom att trycka på golvet med fötterna . Flytta upp sitsen genom att flytta din vikt framåt . Med en elmanövrerad stol , är kontrollen ligger på den yttre kanten av stolen . Skjut reglaget bakåt , framåt eller uppåt och nedåt för att flytta sätet .
3

Dra spaken på utsidan kanten av sätet för att justera ryggstödet . Av säkerhetsskäl ryggstöden ska vara upprätt .
4

Vrid svankstöd ratten , om du har en, på framsidan av sittdynan .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147011.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.