Vad gör en E34 Transmission datorn göra ?

I E34 Transmission Computer , även kallad transmission externa hjärna , är en överföring dator modul finns på 530i 4 dörrars sedan , den E34 530i Wagon , och E345 -serien 5 BMW tillverkade bilar mellan 1994 och 1995 . Datorns funktion

E34 överföring Datorn styr och reglerar skifta plats på automatiska växellådor baserade på den information den får från motorn och fordonet , såsom motorvarvtal , broms platser pedal och gasspjällsläge . Dess läge på transmissionen gör för snabb diagnostik av transmission problem innan en fullständig översyn bedöms .
Solenoid Pack

Överföringen Datorn sänder de signaler den tar emot från förarens ingång till solenoiden pack , som kontrollerar och styr transmissionsoljor till de individuella servon som styr växlingsmekanismerna av transmissionen .
Smart transmission Varningslampa
ljus Dashboard varning

E34 Transmission datorn är en del av en nyare generation som kallas " smarta transmissioner , " som möjliggör för snabb diagnostik och upptäckt av överföring problem som kan ge en varningssignal till föraren via instrumentpanelen monterade varningslampor .
< br > Addera .from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133811.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.