Hur man tar bort en 1994 Pontiac Bonnevile Starter

Startmotorn på 1994 Pontiac Bonneville är egentligen bara en liten elmotor som används för att slå de mekaniska delarna i bilens motor. När de mekaniska delarna börjar röra de antänds gasen som pumpas in i motorn och låt motorn gå på egen hand. Utan starter, kunde denna process börjar aldrig, vilket innebär att, trots en rätt bra motor och en full tank, kommer du att bli strandsatta utan en fungerande bil. Saker du behöver
Stoppklossar
Jack
pallbockar (2) katalog skiftnyckeln
Hylsnyckel
Visa fler instruktioner
1

Öppna huven och koppla bort den negativa (svarta) batterikabeln från batteriet med en skiftnyckel.
2

Wedge stoppklossar bakom vart och ett av bakhjulen.
3

Lyft upp den främre änden av Bonneville med en domkraft och fäst den på pallbockar.
4

Leta startmotorn på höger sida av motorrummet nära transmissionen.

5

Använd skiftnyckel för att ta bort muttern som ansluter strömkablarna till startmotorn sedan lossa kablarna.
6

Lossa skruvarna på startmotorn med en hylsnyckel sedan bort startapparaten . Addera
.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133621.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.