Hur Rate Motoroljeviskositet

Motorolja innehåller en basolja och tillsatser som hjälper till med dess prestanda. Motorolja har fått betyget baseras på dess viskositet. Viskositet är ett mått på hur lätt oljan strömmar. En "V" bredvid viskositetstalet innebär att oljan mättes vid en mycket låg temperatur. En viskositet tal utan "W" betyder att oljan mättes vid en hög temperatur. Om viskositeten rating innehåller två nummer med ett bindestreck, betyder det att oljan är en multi-viskositet olja. Saker du behöver
Viscometer
Provrör
Isbitar
Bunsenbrännare
Bägare
Vatten
termometer
Visa fler instruktioner

1

Fyll ett provrör med olja. Mät oljan med hjälp av markeringarna i provrör. Fyll en bägare med is och vatten. Placera provröret olja i isbad. Lämna provröret i isbadet tills oljan kyls till -35 grader Fahrenheit. Använd en termometer för att mäta temperaturen.
2

Häll oljan i viskosimetern. Mät oljans viskositet och använda det numret tillsammans med ett "W" för att beteckna den låga temperaturen rating till oljan.
3

Fyll annat provrör med en uppmätt mängd olja. Fyll bägaren med rumstempererat vatten och värm på Bunsenbrännare. Placera provröret i olja i bägaren på Bunsenbrännare. Använd termometer för att mäta temperaturen i oljan. Lämna provröret i bägaren tills temperaturen på oljan når 210 grader Fahrenheit.
4

Häll oljan i viskosimetern. Mät oljans viskositet och använda numret utan ett "W" för att beteckna den höga temperaturen rating till oljan.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132911.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.