Hur man återställer Ljuset Byt olja i en 2000 Oldsmobile Alero

Byta olja i 2000 Alero själv kan spara tid och pengar , och det kan ge tillfredsställande utföra en uppgift som du normalt skulle betala en professionell för att utföra . Den 2000 Oldsmobile Alero har en " Change Oil " ljus som lyser när det är dags för ett oljebyte , och när oljan har ändrats , måste det återställas för att fastställa nästa intervall oljebyte i datorn . Återställning av " Change Oil " ljus är en enkel uppgift . Saker du behöver
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset för din 2000 Alero , och vrid nyckeln till " On " läge utan att starta motorn .
2

Tryck på " Reset " -knappen , som återfinns i instrumentpanelen säkringsdosan på förarsidan av bilen . Den " Change Oil " lampan ska börja blinka .
3

Tryck och håll nere " Reset " -knappen en gång till " Change Oil " börjar blinka .
4

Lyssna för klockspel . När du hör ljudet av klockspel , har du återställer datorns intervall oljebyte .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132896.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.