Hur man återställer Indikator Förändring Olja på min 2006 Chevy Colorado

Din 2006 Chevy Colorado instrumentpanelen innehåller en olja monitor . Baserat på dina körmönster och körsträcka periodiserade mellan oljebyten , meddelar systemet dig när ett oljebyte rekommenderas ( den visar " Change Oil " ) . Efter utfört tjänsten , återställ indikatorn Byt olja för att ta bort meddelandet , annars kommer det att fortsätta att blinka varje gång du startar din motor . Alla Colorado modeller 2004-2010 är utrustade med denna funktion , återställningen är densamma för alla modeller . Instruktioner
1

Sätt din bil nyckeln i tändningslåset och vrid den till läge " C " ( On ) .
2

Tryck vippströmbrytare på din hastighetsmätare klustret att bläddra igenom meddelandet center , tills " Oil Life " visas .
3

håll vippströmbrytare tills du hör tre ljudsignaler .
4 < p > Vrid nyckeln till tändningsläge " A " ( lås ) .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132492.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.