Hur snabbt en generator Måste Spin att ladda ett batteri ?

En generator består av två koncentriskt upprullade ringar . Insidan spole, kallad rotorn spolen roterar , och det resulterande magnetfältet skapar , eller inducerar , en elektrisk ström i den yttre , eller statorn , spole. Aktuellt

generatorn drar ström från batteriet bara tillräckligt länge för att börja producera sin egen el , och därefter är självgående. Syftet med en växelströmsgenerator är att ladda batteriet , så det växelström ( AC ) som produceras omvandlas till likström ( DC ) med en anordning som kallas en diod bro likriktare . Addera Ström

Initialt ingen ström överförs från generatorn till batteriet , eftersom generatorn inte genererar tillräcklig spänning för att övervinna den omvända förspänningen av diodbryggan likriktare. Eftersom hastigheten på generatorns ökar , så ökar strömmen till batteriet .
Hastighet

En typisk bilgenerator roterar mellan två och tre gånger snabbare än motorn . Således , för en typisk motor som går på tomgång på ca 700 varv per minut ( rpm ) , roterar generatorn på allt upp till 2.100 rpm .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131546.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.