Mästare gastub Guide

Huvudcylindern är hjärtat i ett fordons bromssystem . Kraft som anbringas på bromspedalen förflyttar en tryckstång i huvudcylindern , vilket skapar hydraultrycket i bromsledningarna slå till bromsarna . Design

Moderna mästare cylindrar består av ett enda cylinderlopp , men två separata cylindrar och kolvar . Den primära och sekundära kolvarna trycker mot vätska i cylinderloppet en efter en. Denna tandemarrangemang är säkrare än den enda kolv som används i äldre bilar , där hydrauliskt fel kan leda till fel på hela bromssystemet . Addera delvis misslyckande
p Om ett hälften av en huvudcylinder misslyckas , är bromspedalen lägre än när båda halvorna av cylinderfunktion ordentligt, men det bör finnas tillräcklig kapacitet i resten av systemet för att bringa fordonet att stanna. Om den bakre eller andra kolven misslyckas , den bottnar mot fronten , eller första kolven så att driften blir mekaniskt snarare än hydrauliska .
Symtom

Huvudcylinder inträffar genom slitage på kolven hålen eller misslyckas kolvtätningarna . Om bromspedalen sjunker långsamt när konstant tryck appliceras , är detta en kontrollampa tecken på huvudcylinder misslyckande .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130547.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.