Hur hittar förskjutningen av en V-8 motor

Den luftvolym rörd av en motors kolvar under en enda motor cykel kallas förskjutning. För att beräkna förskjutningen av en motor, måste du räkna ut hur mycket luft som trycks varje cylinder och sedan multiplicera denna volym med det totala antalet cylindrar i motorn. I en V-8 motor, är den totala förskjutningen lika med volymen hos varje cylinder gånger åtta. Saker du behöver
Måttband
Calculator
Visa fler instruktioner
1

Mät hålet i motorns cylinder, i inches. Hålet hänvisar till diametern av cylindern, från den ena kanten till den andra.
2

Dividera hålet med två. Detta ger den cylinderns radie.
3

Mät slaglängden av motorns cylinder, i inches. Slaget avser avståndet att varje kolv färdas i en enda rörelse.
4

Square radien av cylindern. Multiplicera det resulterande värdet av slaglängd för cylindern.
5

Multiplicera resultatet med den konstanten pi, eller cirka 3,14. Detta operationer ger den mängd luft som förflyttas av en enda motorcylinder, mätt i square inches.
6

Multiplicera förskjutning av en enda motorcylinder med åtta. Detta leder till den totala förskjutningen av din V-8 motor.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130235.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.