Vad är en PCV ventil på ett fordon för ?

Den PCV ( positiv vevhusventilation ) ventilen är en utsläppsbegränsande anordning för bilmotorer . Den PCV -systemet har utvecklats för att förhindra flykt av kemikalier som tros skada människors hälsa . Kemikalier såsom kolväten är riktade för minskning av PCV -systemet . Plats

Den vanligaste platsen för PCV-ventilen är på ventilkåpan av motorn. Men det finns några undantag . Sen modell Ford-bilar från 1970-talet och början av 1980 har PCV ventilen placerad i oljepåfyllningslocket . Addera Clean Air Source

PCV ventilen ansluts till en källa ren luft, såsom luftrenarhuset . Den rena luften behövs för att cirkulera runt det inre av motorn. Den luftcirkulationen rensar bort de biproduktgaser från förbränning . De biproduktgaser dras genom ventilen och genom insugningsröret . Gaserna förbränns i förbränningskammaren med bränsle - luftblandningen .
Överväganden

bilar byggda före 1960-talet , kan förbränningsgaser blåsa förbi motorns kolvringar . När gaserna blåser förbi kolvringarna , kommer de att samla in i vevhuset. Gaserna drevs ut i atmosfären , vilket orsakar smog. Dieselmotorer har inte PCV -system .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129632.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.