Hur du återställer en S550 Underhåll Message

Mercedes - Benz utrustar sina S550 sedaner med ett underhållsintervall tracking system som visar påminnelse meddelanden när den bestämmer regelbunden service beror . Vissa underhålls -meddelanden återställs automatiskt efter att ha fått information från sensorer i fordonet att tjänsten har utförts . Vissa meddelanden måste återställas manuellt efter att tjänsten är klar . Mercedes - Benz återförsäljare bör nollställa indikatorn om de utför tjänsten . Om du serva bilen själv , återställ indikatorn på kontrollpanelen . Instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset . Vrid tändningen till läge 1 .
2

Håll pilknappen till höger om ratten . Addera 3

Tryck och håll " OK " -knappen på vänster sida om ratten .
4

Släpp knapparna när underhållet meddelanden skärmen visas på displayen .
5

Tryck på upp eller ner pilknappen tills " reset " är markerat .
6

Tryck på " OK " -knappen för att nollställa .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128141.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.