Syftet med EGR Ventil

Enligt Smog Tips webbplats för avgasåterföring ( EGR ) är ventilen utformad för att minska mängden farliga gaser från en bilmotor genom avgasröret . Gas

Under förbränningsprocessen som driver majoriteten av bilar, bensin bränna på över 2.500 F kan producera stora mängder lustgas . När lustgas kommer in i atmosfären blir kvävedioxid , som senare kan bli smog när det kombineras med andra gaser i luften , enligt Inner bildelar . Addera Valve
< p > EGR-ventilen avleder en del av avgaserna från en motor tillbaka till förbränningskammaren , där bränslet förbränns . Inre Bildelar förklarar att i allmänhet avgaser inte brinna i förbränningskammaren , i stället tar upp plats och sänka temperaturen för att minska mängden av nitrösa produceras oxider .
Typer

Enligt Smog Tips EGR-ventiler kan styras antingen elektroniskt eller genom vakuum kontroller . EGR-ventilen är på toppen av motorn nära insugningsröret och kontrolleras av inspektörer vid kontroller som krävs av stater som Kalifornien .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127973.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.