Hur du ändrar en 2001 Honda Accord Luftkonditionering Filter

Den 2001 Honda Accord har ett filter som håller luftkonditioneringssystemet rent och fritt från damm och allergener. Honda rekommenderar att du byter ut filtret, allmänt kallad kabinen luftfilter, en gång var 10.000 miles eller 12 månader. Om du kör din Accord ofta under svåra förhållanden, t.ex. tät trafik eller på grusvägar, byta filtret oftare. Ett rent filter ökar luftflödet genom luftkonditioneringssystemet. Filtret i 2001 års Accord kommer i två delar som bör bytas ut tillsammans. Saker du behöver
Philips skruvmejsel
Ny stuga luftfilter
Visa fler instruktioner
1

Öppna handskfacket. Tryck in flikarna på båda sidorna av handskfacket för att ta bort dem.
2

Ta bort de tre skruvarna på sidorna och mitten av handskfacket. Stäng handskfacket.
3

Dra upp luckan på den högra sidan av handskfacket för att ta bort det. Det lossnar från instrumentbrädan med noggrann tryck. Ta bort sidoplåten i mitten av konsolen under radion. Ta bort skruven på höger sida under mittpanelen.
4

Dra ut panelen under handskfacket. Ta bort de två skruvarna under handskfacket. Ta bort skruven på metallen bar som nu exponeras under handskfacket.
5

Dra handskfacket ut ur instrumentbrädan.
6

Ta bort de två skruvarna kvar på metallen baren. Avlägsna metall bar. Detta exponerar filtret panelen.
7

Dra upp filtret panelen för att ta bort det.
8

Dra första gamla filtret ur filtret facket. Flytta den andra filtret på plats, så att det kan tas bort, och dra ut den.
9

Skjut den första nya filtret i facket. Flytta filtret åt sidan och skjut det andra filtret i. Se till att "UP" pilen på filtren pekar mot taket av Accord.
10

Byt filter panelen. Tryck på den tills den låses på plats.
11

Byt metall bar. Sätt tillbaka de två skruvarna som håller den på plats.
12

tillbaka handskfacket i instrumentbrädan. Sätt den enda skruv som fäster handskfacket till metal bar. Sätt i de två skruvarna på undersidan av handskfacket.
13

tillbaka skruven i mitten panelen. Byt åtkomstpanelerna i mittkonsolen och till höger om handskfacket. Tryck på panelerna tills de snäpper på plats.
14

in de tre skruvarna på sidorna och mitten av handskfacket. Byt låsflikarna på sidorna av handskfacket genom att trycka dem på plats. Addera
.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127527.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.