Pneumatisk Magnetventil Tutorial

Pneumatiska magnetventiler är on-off ventiler ofta används inom tillverkning, industri och kraftproduktion för att åstadkomma ett gränssnitt mellan elektriska och elektroniska styrsystem samt pneumatiska eller luftdriven processutrustning de reglerar. Dessa kan vara luft cylindrar, ställdon, maskiner, växlar, motorer och andra ventiler. Pneumatiska magnetventiler ge användarna stor flexibilitet, tillsammans med ekonomin, för exakt styrning av stora komplexa processer. Valve Operation

Ingången till pneumatiska magnetventiler är en elektrisk signal, såsom 24 volt eller 120 volt växelström, vilket aktiverar en elektrisk solenoid. Magnetventiler är en lindad spole av isolerad koppartråd, och energigivande dem orsakar ett starkt magnetfält som drar i en magnetisk kolv. Denna rörelse öppnar eller stänger ventilen, antingen tillåta eller blockera luftflödet. De flesta ventiler har en returfjäder för att återföra ventilen till sitt nonenergized läge.
P Om ventilen tillåter flöde då i sin nonenergized tillstånd, kallas det en normalt öppen ventil. Om ventilblock flöde när nonenergized, kallas det en normalt stängd ventil. Om en ventil har två anslutningsportar, en ingång och en utgång, kallas det en två-vägs ventil. Way i detta fall hänvisar till antalet portar eller anslutningar. Om den har tre portar, är det en tre-vägsventil

Position avses maximalt antal positioner ventilelementet kan anta i ventilkroppen -. Ett tvåläges-från-ventilen har två lägen . En position är på, och den andra är avstängd.
Andra ventilverkan Typer

Förutom on-off program, kan pneumatiska magnetventiler också fungera som väljare. De kan välja en av två ingångar till utgång, eller leda en ingång till en av två destinationer. En annan konfiguration korsar samtidigt över två ingångar till två utgångar. Om ingångarna A och B sänds till utgångarna C respektive D i nonenergized staten, kommer de att korsas när den aktiveras, och ingångar A och B kommer att skickas till utgångarna D och C, respektive. Detta är en två-läge, fyrvägsventil.

Leverans-avgasventil är en variant av en trevägs väljarventil. I detta fall är den tredje porten bara ett hål som tillåter utsignalen att blöda tillbaka ut genom ventilen, när den inte är aktiverad. Avgasventilerna kan innehålla en liten ljuddämparen att tysta utmattande lufttryck, vilket kan vara ganska hög.
Material och fysiska konfigurationer

Pneumatiska magnetventiler finns tillgängliga i en mängd olika material - inte så mycket för den luft som strömmar genom dem men eftersom externt industribuller miljö i vilken de genomförs kan vara ganska frätande (såsom i vissa kemiska anläggningar) eller sanitära (t.ex. i livsmedel produktionsanläggningar) . Här rostfritt stål eller ännu mer exotiska material finns att tillåta ventilen att fungera på lång sikt. Solenoids normalt inhysta i små vattentäta höljen på toppen av ventilen, med explosionssäkra alternativ. Off-the-shelf Konfigurerbar

Många tillverkare tillhandahåller enkelt konfigurerbara
alternativ där en AC eller DC solenoid kan knytas till någon form av ventilhuset. Andra har plug-in och staplade system, som tillåter många pneumatiska magnetventil funktioner som ska utföras på ett enkelt installerat paket.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/125090.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.